Resultaatgericht

In 2019 is het modaal inkomen EUR 38.000. Inclusief vervangingskosten (het werk moet immers gewoon wel uitgevoerd worden) kost verzuim een werkgever gemiddeld EUR 300 per dag. Werkgevers dragen 12 jaar de kosten van verzuim. Eerst 2 jaar loondoorbetaling en re-integratie kosten en na 2 jaar 10 jaar de WIA uitkering. Dit betekent een potentiële schadelast van bijna EUR 300.000 over 12 jaar.

Doordat deze cijfers bekend zijn, zijn de resultaten die wij behalen goed meetbaar.

  • Indien wij verzuimduur verkorten, besparen wij gemiddeld EUR 300 per dag
  • Indien wij WIA instroom voorkomen dan besparen wij gemiddeld ruim EUR 100.000
  • Indien wij een periode van loonsanctie verkorten, besparen wij gemiddeld EUR 38.000
  • Indien wij vangnet of regres toepassen besparen wij tot EUR 300.000

Workshops

Wist u dat leidinggevenden een grote rol kunnen spelen bij het reduceren van verzuim en vergroten van inzetbaarheid van uw medewerker? Dit begint al, voordat een medewerker ‘besluit’ zich ziek te melden.

Tijdens interactieve workshops geven wij uw leidinggevenden handvatten om verzuim te voorkomen en inzetbaarheid te vergroten. Samen met een acteur oefenen wij  frequent verzuim en inzetbaarheid gesprekken. Daarnaast informeren wij alle medewerkers in uw organisatie over wettelijke rechten en plichten tijdens verzuim. Wij verzorgen ook trainingen op maat, rekening houdend met de kennis en behoefte binnen uw organisatie.

Uiteraard zijn de kosten vele male hoger indien het een medewerker betreft met een boven modaal inkomen.

Recent hebben wij een organisatie ruim een half miljoen bespaard. Dit hebben we onder anderen gedaan, door Wet- en Regelgeving toe te passen en vast te leggen in processen. Zo weten veel organisaties bijvoorbeeld niet dat zij de loon- en re-integratie kosten terug kunnen halen indien verzuim veroorzaakt is door een derde, bijvoorbeeld door een aanrijding. Of organisaties weten dit wel, maar is dit onvoldoende in de processen vastgelegd, waardoor regres en vangnet niet of onvoldoende worden toegepast.

Aangezien Recht Door Zee verder kijkt dan alleen Wet en Regelgeving gaan wij ook met leidinggevenden en medewerkers in gesprek. Door te luisteren wat de medewerker nu echt tegenhoudt om weer aan het werk te gaan. Vervolgens gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor werkhervatting kunnen wij de verzuimduur van veel medewerkers tot een minimum beperken.

Onze dienstverlening bestaat dus uit het toepassen van Wet- en Regelgeving, betrokkenen hierover informeren en het voeren van gesprekken met alle betrokkenen en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Zo zorgen wij er samen voor dat medewerkers weer met toewijding hun werk kunnen doen in een gezonde organisatie.

DOSSIERNIVEAU

Jarenlange ervaring heeft geresulteerd in een tool. Op basis van deze tool screenen onze casemanagers uw verzuimdossier(s). Waarbij zij de financiële risico’s in kaart brengen en u concreet adviseren over de te nemen wettelijke stappen. Met als doel de re-integratie van uw medewerkers te bespoedigen, loonsancties te voorkomen en inzetbaarheid structureel te vergroten.

Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven Afrikaans spreekwoord

BELEID

Op basis van Wet- en regelgeving en rekening houdend met de regels die binnen uw organisatie gelden, adviseren wij u over uw verzuim en inzetbaarheid beleid. Voldoet dit aan alle wet- en regelgeving? Heeft uw organisatie duidelijke regels voor ziek en hersteld melden en staan deze regels op papier? Hoe zit het met ziekte tijdens vakantie of met de opbouw van vakantiedagen en wat zijn precies de verplichtingen en rechten van werkgever en werknemer? Heeft u een in- door- en uitgroei beleid? Heeft u een preventie beleid? Wij helpen u graag dit vorm te geven in een concreet verzuimbeleid.

WAAR LAAT U GELD LIGGEN?

Er zijn veel geldstromen rond verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Voor elke werkgever loont het om te onderzoeken voor welke groepen medewerkers bijzondere regelingen gelden. Ook is het belangrijk om premies die de belastingdienst in rekening brengt te controleren. En alle premiekortingen toe te passen.

Recht Door Zee heeft de afgelopen jaren voor veel organisaties geld kunnen besparen en zelfs terug kunnen halen. Wij adviseren u graag hoe wij voor uw organisatie op jaarbasis al snel 6 tot 8 % van uw loonsom kunt besparen.

Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor.

– bron: gezondheidsnet