Home/Eigenrisicodrager WGA verplichtingen

Eigenrisicodrager WGA verplichtingen

Overweeg je om over te stappen naar eigenrisicodrager WGA? In dit tweede artikel over eigenrisicodrager, laten we zien aan welke wettelijke verplichtingen je als werkgever én als (ex-)medewerker moet voldoen. We nemen je mee in hoe het werkt en geven een voorbeeld uit de praktijk.

Eigenrisicodrager WGA in het kort

Als eigenrisicodrager WGA blijf je verantwoordelijk voor de re-integratiebegeleiding van de (ex-)medeweker. Dat betekent dat je maximaal invloed kan uitoefenen op de re-integratiebegeleiding. Je onderhoudt de contacten met de (ex-)medewerkers, je weet wat er speelt en kan eventueel sanctioneren.

Wettelijke verplichtingen werkgever bij eigenrisicodrager zijn

 • Maximaal 10 jaar een deel van WGA-uitkering betalen
 • Begeleiding inzetten op het behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid voor de WGA-gerechtigde
 • Periodiek evalueren Plan Van Aanpak
 • Opleggen van sancties bij het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Wettelijke verplichtingen WGA-gerechtigde bij eigenrisicodrager zijn

 • Werken aan herstel
 • Inspanningen verrichten op het vinden van passend werk om daarmee de uitkering te beperken
 • Reageren op bijvoorbeeld een oproep voor een spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige
 • Doorgeven van wijzigingen in de persoonlijke situatie (gezondheid, inkomen, meer of minder werken, re-integratietraject of adres)

Begeleiding eigenrisicodrager WGA-Casemanager

Niet alle casemanagers kunnen begeleiding geven bij het eigen risico dragen. Een geregistreerde Crov® of ROV® met de specialisatie Risk Management Sociale Zekerheid is post-hbo opgeleid om te ondersteunen bij eigenrisicodrager.

In de opleiding leert de casemanager regie te voeren over de forse sociale zekerheidsgeldstromen in de organisatie. Zo kan hij de totale schadelast, de verschillende fases van de uitkering én de gevolgen daarvan berekenen.

Daarnaast weten de gespecialiseerde casemanagers dat sociale zekerheid heel veel risico’s heeft. Zij kunnen adviseren in het voorkomen van risico’s. En adviseren wat je daarvoor nodig hebt.

Hoe werkt een casemanager bij het eigen risico dragen

 1. Inrichten van het proces voor ERD
 2. Schadelast per dossier bepalen
 3. Totale schadelast bepalen
 4. Prioriteiten stellen in de dossierbehandeling
 5. Beoordelen van beschikkingen UWV
 6. Bezwaar indienen bij UWV
 7. Periodiek contact met WGA-gerechtigde
 8. Plan Van Aanpak re-integratie maken
 9. Financiële gevolgen in kaart brengen voor de (ex-)medewerker
 10. Uitleg geven over wetten en wijzigingen
 11. Factuur UWV controleren
 12. Resultaten bijhouden en inzichtelijk maken voor de werkgever

Een voorbeeld eigenrisicodrager bij Recht Door Zee

Een Recht Door Zee Casemanager krijgt een dossier van een ex-medewerker. In het dossier staat dat de ex-medewerker 2 jaar ziek is geweest tijdens het dienstverband en nu 1 jaar uit dienst is. Doordat je intensief contact onderhoudt met de ex-medewerker hoor je dat de beperkingen toenemen. Je vermoedt dat er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid. Daarom vraag je een herbeoordeling aan bij UWV.

In bovenstaand geval heeft UWV een IVA-uitkering toegekend. Hierdoor krijgt de ex-medewerker een 5% hogere uitkering tot aan zijn pensioen én wordt hij vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Het grootste voordeel voor de werkgever is, dat de IVA-uitkering niet wordt doorbelast aan de werkgever.

Door intensieve re-integratiebegeleiding en contact met je (ex-)medewerkers kan je de WGA-schadelast beperken. Een WGA 80-100% dossier kost als snel tussen € 100.000 en € 150.000. Intensieve begeleiding loont. En scheelt duizenden euro’s per jaar.

Conclusie: laat je schadelast berekenen

Twijfel je of het eigen risico dragen iets is voor jouw organisatie? Laat je adviseren door een Recht Door Zee WGA-Casemanager met de specialisatie Risk Management Sociale Zekerheid.

We adviseren je graag over:

 • Beperken van de schadelast
 • Wat gaat het kosten als we de komende 10 jaar niks doen
 • Hoe ga je te werk
 • Wat levert het op
 • Hoe moet je dat organiseren

WGA-Casemanager Franca berekent graag je schadelast


2020-07-07T10:40:02+01:0007 juli 2020|Kennis delen|
Go to Top