MISSIE

Mensen bewegen naar toewijding.

VISIE

Wij denken verder dan wet- en regelgeving, omdat het om mensen gaat.

Ziekteverzuim boven de 3% is beïnvloedbaar. De casemanagers van Recht Door Zee zijn er van overtuigd dat de relatie tussen leidinggevende en medewerker hier de sleutel is. Hij of zij weet immers het beste wat er zich op de werkvloer afspeelt en staat in direct contact met zijn medewerkers.

Recht Door Zee Casemanagement richt zich op de gezonde mensen in uw organisatie, met als doel ziekteverzuim te voorkomen of de duur van het verzuim te verkorten. Een helder beleid en consequente doorvoering hiervan resulteert in besparingen voor werkgever en financiële zekerheid voor medewerkers.

 

Regels

  1. Eigen verantwoordelijkheid nemen (geen schuld afschuiven, ontkennen of rechtvaardigen).
  2. Je spreekt anderen aan en wilt aangesproken worden.
  3. We benutten elkaars talenten optimaal.
  4. We leven de volgorde; Missie RDZ, RDZ team/waarden, klant, werknemer van RDZ.
  5. Het team laat elkaar richting klant nooit in de steek.
  6. Je komt je afspraken na en alles heeft een eigenaar.
  7. We vieren onze successen.
  8. Iedereen doet aan persoonlijke/vakinhoudelijke ontwikkeling.
  9. Je verdiept je eerst in een ander zijn motieven, voordat je je oordeel laat leiden.

Onze Kernwaarden

Wat de volgende kernwaarden voor ons betekenen:

Ziekteverzuim boven de 3% wordt niet veroorzaakt door een medische oorzaak.

– bron: UWV